Nou termini d’inscripció per a les Proves Lliures a l’EOI d’Eivissa

S’ha publicat la convocatòria per a les proves lliures de certificació a l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa. Tens dubtes? Aquí t’ajudam a resoldre’ls: 

Quan és el termini d’inscripció per a les proves?

La inscripció a les proves s’ha de tramitar telemàticament des de les 09:00 hores del dia 9 de febrer a les 22:00 hores del dia 23 de febrer de 2021.

Quals són els idiomes i nivells convocats?

L’alumnat que es matriculi per a les proves lliures podrà presentar-se als idiomes i certificats següents:
– Alemany: nivells A2, B1, B2 i C1
– Inglés: nivells A2, B1, B2, C1 i C2
– Català: nivells B1, B2, C1 i C2
– Español: nivells A2, B1 i B2
– Francés: nivells A2, B1 i B2
– Italià: nivells A2, B1 i B2

Quina documentació necessito per a la matriculació?

Fotocòpia del DNI o NIE. Si el NIE és provisional, s’ha d’adjuntar una còpia del passaport en vigor. En cap cas no es permet un altre document per acreditar la identitat. Aquesta documentació no es requereix a les persones que ja són o han estat alumnes oficials del centre on es matriculen (antics alumnes).
Justificant de pagament de la taxa de matrícula. S’ha d’acreditar el pagament de la taxa corresponent, adjuntant la còpia del formulari “Model 046”, que ha d’indicar nom, llinatges, el concepte “inscripció prova lliure”, l’idioma o idiomes i el nivell en què s’inscriu.
Aquestes taxes, que es poden abonar telemàticament, estan actualitzades a la web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB):

https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx

Les persones que desitgin matricular-se per realitzar la prova de certificació de qualsevol dels idiomes i nivells oferts a les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears han de pagar la quantitat de 46,49 EUR, corresponent a la taxa de “drets d’examen de la prova de certificació d’un nivell” i que permet presentar-se a les convocatòries ordinària i extraordinària de l’any en què es paguen aquest drets. A més, s’hauran d’abonar 11,62 EUR en concepte de “serveis generals”.

En el cas de nous alumnes, que es matriculen per primera vegada a l’EOI, és necessari abonar a més la taxa de “obertura d’expedient”: 24,40 EUR.

Existeix alguna exempció o bonificació?

Els membres de famílies nombroses i monoparentals tenen dret a l’exempció o a la bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els correspongui segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.
– Les persones en situació d’atur estan exemptes d’abonar les taxes educatives a les escoles oficials d’idiomes, sempre que acreditin aquesta situació en el moment de la sol·licitud.
Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, tenen dret a l’exempció total de les taxes, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.
Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.
Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

On envio tota la documentació per a poder matricular-me?

S’ha d’enviar tota la documentació esmentada en un únic correu a: secretaria@eoi-eivissa.com

Existeixen requisits?

Per presentar-se a les proves cal haver complert els setze anys o complir-los dins l’any natural en què es fa la inscripció. També s’hi poden inscriure les persones que tenguin catorze anys o més per fer la prova d’un idioma diferent del que cursen com a primer idioma estranger a l’educació secundària obligatòria.

Les persones que compleixen els requisits poden inscriure’s per fer la prova lliure del nivell o dels nivells que els interessi de qualssevol dels idiomes que s’imparteixen. Una mateixa persona pot inscriure’s per fer les proves lliures de més d’un idioma i d’un màxim de dos nivells per idioma, amb l’excepció de català, en què només podrà inscriure’s d’un nivell. No és necessari tenir el certificat del nivell inferior per presentar-se a les proves lliures del nivell següent.

Quantes convocatòries hi ha?

Són 2 convocatòries.

  • Convocatòria ordinària: juny
  • Convocatòria extraordinària: setembre

Quines són les dates de les proves?

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA. JUNY 2021

PROVES ORALS
Les proves orals de la convocatòria ordinària es realitzaran entre el 2 i el 29 de juny de 2021 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat i d’aules de cada escola. Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 7 de maig de 2021.

PROVES ESCRITES

Alemany:
– Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 14 de juny, 17.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 16 de juny, 16.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 14 de juny, 16.00 hores.
– Certificat de nivell avançat C1: prova escrita dia 16 de juny, 16.00 hores.

Anglès:
– Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 3 de juny, 17.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 7 de juny, 16.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 3 de juny, 16.00 hores.
– Certificat de nivell avançat C1: prova escrita dia 11 de juny, 16.00 hores.
– Certificat de nivell avançat C2: prova escrita dia 7 de juny, 16.00 hores.

Català:
– Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 9 de juny, 16.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 8 de juny, 16.00 hores.
– Certificat de nivell avançat C1: prova escrita dia 2 de juny, 16.00 hores.
– Certificat de nivell avançat C2: prova escrita dia 4 de juny, 16.00 hores.

Espanyol llengua estrangera:
– Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 9 de juny, 17.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 8 de juny, 16.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 9 de juny, 16.00 hores.

· Francès:
– Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 15 de juny, 17.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 17 de juny, 16.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 15 de juny, 16.00 hores.

Italià:
– Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 9 de juny, 17.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 10 de juny, 16.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 9 de juny, 16.00 hores.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. SETEMBRE 2021

PROVES ORALS
Les proves orals de la convocatòria extraordinària es realitzaran entre l’1 i el 30 de setembre de 2021 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat i d’aules de cada escola. Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 27 de juliol de 2021.

PROVES ESCRITES

Alemany:
– Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 3 de setembre, 17.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 13 de setembre, 16.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 10 de setembre, 16.00 hores.
– Certificat de nivell avançat C1: prova escrita dia 13 de setembre, 16.00 hores.

Anglès:
– Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 2 de setembre, 17.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 6 de setembre, 16.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 2 de setembre, 16.00 hores.
– Certificat de nivell avançatC1: prova escrita dia 6 de setembre, 16.00 hores.
– Certificat de nivell avançat C2: prova escrita dia 2 de setembre, 16.00 hores.

Català:
– Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 13 de setembre, 16.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 10 de setembre, 16.00 hores.
– Certificat de nivell avançat C1: prova escrita dia 3 de setembre, 16.00 hores.
– Certificat de nivell avançat C2: prova escrita dia 10 de setembre, 16.00 hores.

Espanyol llengua estrangera:
– Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 9 de setembre, 17.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 8 de setembre, 16.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 9 de setembre, 16.00 hores.

Francès:
– Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 3 de setembre, 17.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 3 de setembre, 16.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 14 de setembre, 16.00 hores.

Italià:
– Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 14 de setembre, 17.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 14 de setembre, 16.00 hores.
– Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 14 de setembre, 16.00 hores.

 

Animeu-vos a millorar i ampliar el vostre coneixement en idiomes!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>