Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior 2020-21

NOVETATS 2020-21

 • El període d’inscripció a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior és del 3 al 17 de març de 2021, ambdós inclosos.
 • Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova.

  a) Opció d’humanitats i ciències socials:

  —    IES sa Blanca Dona (Eivissa).

DATES:

El calendari de la prova d’accés a grau superior és el següent:

 • Matrícula: del 3 al 17 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.
 • Publicació de la llista provisional de persones admeses: podeu consultar el llistat provisional d’admesos aquí.
 • Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 24, 25 i 26 de març, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 13 d’abril. La podeu consultar aquí.
 • HORARIS I AULES DE LES PROVES D’ACCÉS: Opció d’humanitats i ciències socials –  IES sa Blanca Dona (Eivissa): 12 i 13 de maig.
 • Llista provisional de persones aptes i no aptes aquí.
 • Reclamacions per escrit el 21, 24 i 25 de maig a la secretaria del centre. Si la persona interessada vol veure algun examen de la prova perquè la comissió li exposi els criteris de correcció i de qualificació que s’han fet servir, ho ha de fer constar en la seva reclamació.
 • 31 de maig de 2021: Publicació de la llista definitiva de persones aptes. Lliurament dels certificats d’aptitud.

Estudia amb nosaltres!

Al nostre centre podreu fer els estudis de Grau Superior d’Administració i Finances (en torn de matí, i també en torn de tarda, compatible amb la temporada turística) i el Grau Superior de Màrqueting i Comerç.

Més informació aquí.

Les proves d’accés a cicles formatius estan regulades per l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears.

 

Aquí trobareu més informació.