Admissió i matrícula Cicles Formatius 2021-22 setembre

 

El procés d’admissió a l’FP a distància està previst que s’obri durant el mes de setembre.

Alumnat de nova incorporació a grups de 2n curs o a FCT, no forma part del procés d’admissió a FP. Han de fer arribar al centre, a partir del dia 23 de juliol, la sol·licitud degudament signada, amb la documentació que calgui (requisits acadèmics, documentació d’identitat, certificats, etc). Trobareu els formularis per sol·licitar admissió aqui.

Trobareu el calendari i tota la informació del procés d’admissió al següent enllaç:

Admissió Curs 2021-2022

Llistats provisionals de sol·licitants a Grau Mitjà a la segona fase.

Llistat provisional de sol·licitants a Grau Superior a la segona fase.

Només hi apareixen els punts, no hi ha adjudicacions de plaça:

 

També es consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP <<fp.caib.es>> amb les dades de:

  • DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a))
  • DATA NAIXEMENT Alumne(a)
Reclamacions

Reclamacions, rectificacions i revisions. Del 14 al 16 de setembre.

Els sol·licitants que hagin de presentar una reclamació contra les llistes provisionals, ho han de fer preferentment telemàticament, identificant-se amb usuari i contrasenya Cl@ve/gestib/caib. Els altres ho hauran de fer directament al centre de 1a opció.
Els usuaris que havien fet el tràmit telemàtic de sol·licitud d’admissió ANÒNIMAMENT, també poden fer telemàticament la reclamació si actualment ja tenen usuari i contrasenya Cl@ve/gestib/caib.
Els enllaços de les reclamacions figuraran a la pag. web<<fp.caib.es>> Aquest tràmit de reclamacions estarà obert fins dia 13 de juliol.

LLISTAT DEFINITIU D’ADMESSOS

Llistat definitius d’admessos a Cicles Formatius de Grau Mijtà a la segona fase.

Llistat definitiu d’admessos a Cicles Formatius de Grau Superior a la segona fase.

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA

Els alumnes admessos rebran un mail a partir de les 12:00 del dia d’avui, 22 de setembre, amb el codi per tal de fer la matrícula online. A tal efecte, us recordam que, abans de fer la matrícula, heu d’omplir el full d’autoritzacions:

  1. Full d’autoritzacions Grau Mitjà. 
  2. Full d’autoritzacions Grau Superior.

Si fas GM d’activitats comercials participa al programa Pilot de Reforç de l’anglès!

Heu de fer el pagament de la matrícula, 15€ al compte corrent de l’IES sa Blanca Dona

Caixabank: ES52 2038 3477 1060 0000 1698

També heu de fotocopiar (o fer una foto) del dni o nie, i fer-vos una foto carnet (amb fons blanc). Tot això l’haureu d’adjuntar en el moment de fer la matrícula.

Podeu consultar el llistat de vacants aquí.

 

PERSONES SENSE PLAÇA

Totes aquelles persones que no han obtingut plaça en el procés podran consultar les vacants d’aquesta fase el dia 27 de setembre des d’aquí: fp.caib.es

Sol·licitud de cita (A partir de dia 28 de setembre)


– Alumnes d’Eivissa i Formentera: Cita prèvia telefònica. Delegació territorial 971176029

 
Cal consultar les vacants que publicaran el dia 27, comprovar que hi ha plaça allà on volen demanar i demanar cita al 971 17 60 29   (A partir de dia 28 de setembre)