Admissió Cicles Formatius 2021-22.

El procés d’admissió als cicles formatius de formació professional en el règim presencial i dual per al curs 2021-2022 estarà obert de l’1 al 30 de juny de 2021, ambdós inclosos. Aquest procés és per nou alumnat de 1r.

Les persones que JA ESTAN MATRICULADES al centre al curs 2020/21 es poden matricular pel curs 2021/22 entre 12 al 15 de juliol.

El procés d’admissió a l’FP a distància està previst que s’obri durant el mes de setembre.

Amb motiu de la situació actual provocada per la COVID-19 i per evitar massificacions a les secretaries dels centres, el procediment d’admissió serà preferentment telemàtic i únicament es podrà tramitar de manera presencial en casos excepcionals que no siguin cap d’aquestos tres:

  1. Els sol·licitants que tenguin el tràmit autenticat i no hagin d’aportar cap documentació, només han d’esperar als llistats provisionals d’admessos.
  2. Els sol·licitants que NO tenguin el tràmit autenticat han de fer arribar el justificant signat a matricula@iessablancadona.cat.
  3. Els sol·licitants que hagin d’aportar documentació, tenguin o no el tràmit autenticat, també l’han de fer arribar a matricula@iessablancadona.cat.

En aquest sentit, es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

  •  Usuari Gestib
  •  Autenticació mitjançant Cl@ve

 

Per favor, consulteu aquest enllaç de la Conselleria d’Educació i Formació Professional on s’indiquen les pautes a seguir per tal de poder disposar d’usuari Cl@ve o bé recuperar la contrasenya del Gestib.

 

Alumnat de nova incorporació a grups de 2n curs o a FCT, no forma part del procés d’admissió a FP. Han de fer arribar al centre, a partir del dia 23 de juliol, la sol·licitud degudament signada, amb la documentació que calgui (requisits acadèmics, documentació d’identitat, certificats, etc). Trobareu els formularis per sol·licitar admissió aqui.

 

Trobareu el calendari i tota la informació del procés d’admissió al següent enllaç:

Admissió Curs 2021-2022