SA BLANCA DONA SE FORMA EN EUROPA II

Des del 06 al 11 de desembre de 2021 es va realitzar amb èxit la mobilitat del professorat de Mariana Tur, inclosa en el projecte Erasmus+ d’Educació Escolar “SA BLANCA DONA SE FORMA EN EUROPA II” per tal de realitzar un curs de formació a Berlin, Alemanya, “Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention”.

Berlin. Mariana Tur.

Del 22 al 26 de novembre de 2021 es van realitzar amb èxit les mobilitats del professorat següent: Eva Redondo, Raffael Cabrerizo, Esteve Nicolau, Andrea Daura, Beatriz Pérez i Maria Isabel Márquez, incloses en el projecte Erasmus+ d’Educació Escolar “SA BLANCA DONA SE FORMA EN EUROPA II” per tal de realitzar cursos de formació a Florència, Itàlia “ICT as a Tool for a Student-Centered Classroom” i “Project-Based Learning (PBL) in the Classroom: Setup, Integration & Reflection”,  i Berlin, Alemanya, “Classroom Management Solutions for Teachers: new Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies”, i un període d’observació   en un centre de Braganza, Portugal.

Bragança.
Andrea Daura, Bea Pérez i Masabel Màrquez.
Florència
Eva Redondo
Berlin
Raffael Cabrerizo
Florència
Esteve Nicolau