Admissió i matrícula a Cicles Formatius pel curs 2022/23 (actuals i futurs estudiants)

MATRICULA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Admissió a Cicles formatius 2022/23

El termini de sol·licituds d’admissió per a estudiants d’FP de nova admissió (que al curs 2021/22 no estiguessin matriculats) o sense dret a reserva de plaça (que no haguessin aprovat un 50% de les hores matriculades al curs 2021/22) és del dia 1 al 30 de juny. Més informació aquí.

1a Fase, admissió.

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic.

L’alumnat ja matriculat al centre al curs 2021/22 i que no hagi superat el 50% de la càrrega horària matriculada ha de participar al procés admissió per tornar a demanar plaça.

Una vegada heu sol·licitat plaça amb el tràmit telemàtic heu de presentar a la secretaria del centre la sol·licitud signada i, si cal, la documentació pertinent. No es donarà cap sol·licitud per validada sense la signatura i, si cal, la documentació pertinent. Els alumnes que han pogut fer el tràmit autenticant la seva persona (amb DNI electrònic, clave PIN o usuari del GESTIB), i que no hagin de presentar documentació, no tenen per què presentar res al centre.

El llistat provisional de sol·licitants, sense plaça encara, es publicarà l’11 de juliol aquí:

Cicle Formatius Grau Bàsic, llistat provissional.

Cicles Formatius de Grau Mitjà, llistat provissional.

Cicles Formatius de Grau Superior, llistat provissional.

Les reclamacions contra el llistat provisional es poden fer els dies 11, 12 i 13 de juliol.

El llistat definitiu d’admesos, amb adjudicació de places i llistes d’espera, es publicarà el 20 de juliol, aquí:

FP Bàsica

CF Grau Mitjà

CF Grau Superior

Les instruccions de matrícula dels alumnes admesos es realitzarà amb el tràmit telemàtic els dies 20, 21 i 22 de juliol.

Podeu consultar la llista d’espera per a FP Bàsica aquí.

El centre procedirà a adjudicar les places vacants a les persones en llista d’espera de les primeres opcions els dies 25 i 26 de juliol. Podeu consultar les vacants aquí:

FP Bàsica

CFGM

CFGS

1a fase, matrícula (actuals i futurs estudiants)

La matrícula per l’alumnat que ja estava matriculat al centre al curs 2021/22 i que han superat el 50% de la càrrega horària matriculada es durà a terme entre els dies 11 i 15 de juliol, també telemàticament.

La matrícula per l’alumnat amb plaça adjudicada provinent del procés d’admissió faran matrícula telemàtica els dies 20, 21 i 22 de juliol.

Podeu trobar informació de com fer la matrícula aquí.

2a Fase

A la segona fase hi poden participar aquelles persones que:

a) No hi varen participar en la 1a fase.

b) No hi varen aconseguir plaça a la 1a fase.

c) Havent aconseguit plaça a la 1a fase, no varen formalitzar la matrícula i, per tant, varen perdre la placa.

El tràmit telemàtic de l’admissió s’obrirà des del dia 1 fins al dia 7 de setembre. Podreu trobar l’enllaç al tràmit aquí.

Els llistats provisionals de sol·licitants, sense adjudicació de places, de cada grau, els podeu trobar aquí:

2a Fase, provisional, Grau mitjà.

2a Fase, provisional, Grau superior.

Les reclamacions contra el llistat provisional es poden fer els dies 14, 15 i 16 de setembre.

El llistat definitiu d’admesos, amb adjudicació de places i llistes d’espera, es publicarà el 22 de setembre aquí:

2a Fase, definitiu, Grau mitjà.

2a Fase, definitiu, Grau superior.

El tràmit per formalitzar la matrícula es realitzarà els dies 22 i 23 de setembre.

L’Oficina d’Escolarització d’FP procedirà a adjudicar vacants, prèvia petició de cita, el 28 de setembre.

El centre procedirà a adjudicar les vacants que es produeixin per baixes a les persones en llista d’espera a partir del 28 de setembre.

 

 
 

 

Dubtes a: matricula@iessablancadona.cat o tlf. 971310801