Ajuts de menjador

S’han convocat ajuts pels usuaris de menjador. Vos deixam algunes informacions importants i l’enllaç on podeu descarregar la sol·licitud i llegir tota la normativa.

1- Quin és l’objecte de la convocatòria?

Finançar part del cost del servei de menjador escolar dels alumnes que durant el curs 2020-2021 cursin estudis d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària en centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat.

2- A qui van destinats aquests ajuts?

Es destinen al finançament de part del cost del servei de menjador d’aquells alumnes que per situació econòmica familiar desfavorable tenguin més dificultats per fer front al pagament del servei.

3- Període de presentació de sol·licituds

 La presentació de sol·licituds per a aquells alumnes que ja estan matriculats i fan ús del servei o han sol·licitat fer-ne ús per al curs escolar 2020-2021, s’ha de fer dins el període que va des del 7 al 21 d’octubre (ambdós inclosos).

4- Més informació a:

http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_de_menjador_curs_2020-21/