CALENDARI PERIODE D’ESCOLARITZACIÓ 2021-22

NORMES REUTILITZACIÓ LLIBRES.

 El nostre centre tornarà a participar en el  PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES.

Aquesta adhesió suposa:

 • Que les famílies facin una aportació econòmica anual al fons de llibres de text i material didàctic.
 • El centre adquirirà els llibres i els distribuirà a principi de curs a tot l’alumnat que s’hi hagi adherit.
 • Els llibres reutilitzables es retornaran a final de curs, per comprovar  el seu estat de conservació, perquè es puguin seguir utilitzant durant els anys següents.  
 • El compliment d’unes normes de conservació i manteniment aprovades pel Consell Escolar:

Normes de conservació del llibres reutilitzables:

 • Cada llibre portarà un nombre identificatiu.
 • A principi de curs les famílies folraran els llibres amb plàstic no adhesiu.
 • L’alumnat escriurà el seu nom a una etiqueta d’una mida no superior a 22×32 mm. i l’aferrarà al folre.
 • L’alumnat ha de tenir cura de no escriure, d’esqueixar fulls, d’aferrar altres adhesius… als seus llibres reutilitzable i als dels companys.
 • Si un llibre es fa malbé l’alumne/a ho ha de comunicar al tutor/a.
 • A principi de curs s’han de revisar per part de les famílies el material rebut i comunicar si té algun desperfecte.

* S’accepten donacions de  llibres que es puguin reutilitzar de les famílies que no heu participat en programa de reutilització de llibres.

PENSAU QUE AMB AQUEST PROGRAMA EL CENTRE REB AJUDES DE DIFERENTS ADMINISTRACIONS PER CADA ALUMNE ADSCRIT.

 AQUESTES  APORTACIONS NO SÓN NOMÉS PER ABARATIR EL LOT DE LLIBRES SINO QUE TAMBÉ ENS PERMET COMPRAR MATERIAL DIDÀCTIC, INFORMÀTIC, ABARATIR EL COST DE LES FOTOCÒPIES ….

PENSAU TAMBÉ QUE TOTES LES FAMÍLIES QUE PARTICIPEU AL PROGRAMA PAGAREU MENYS QUE SI COMPRAU EL MATERIAL A LA LLIBRERIA.

PER TOTS AQUESTS MOTIUS ANIMAM A TOTES LES FAMÍLES A PARTICIPAR AL PROGRAMA  DE REUTILITZACIÓ.

Estimados padres y madres de alumnos:

 Nuestro centro volverá a participar en el PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN DE LIBROS.

Esta adhesión supone:

 • Que las familias hagan una aportación económica anual al fondo de libros de texto y material didáctico.
 • El centro adquirirá los libros y los distribuirá a principio de curso a todo el alumnado que se haya adherido.
 • Los libros reutilizables se devolverán a final de curso, para comprobar su estado de conservación, para que se puedan seguir utilizando durante los años siguientes.
 • El cumplimiento de unas normas de conservación y mantenimiento aprobadas por el Consejo Escolar:

Normas de conservación de los libros reutilizables:

– Cada libro llevará un número identificativo.

– A principio de curso las familias forrarán los libros con plástico no adhesivo.

– El alumnado escribirá su nombre en una etiqueta de un tamaño no superior a 22×32 mm. y lo pegareis en el forro.

– El alumnado debe tener cuidado de no escribir, de romperse hojas, de pegar otros adhesivos … a sus libros reutilizable y los de los compañeros.

– Si un libro se daña el alumno / a lo comunicará al tutor / a.

– A principio de curso se revisarán por parte de las familias el material recibido y comunicar si tiene algún desperfecto.

* Se aceptan donaciones de libros que se puedan reutilizar de las familias que no ha participado en programa de reutilización de libros.

PENSAD QUE CON ESTE PROGRAMA EL CENTRO RECIBE AYUDAS DE DIFERENTES ADMINISTRACIONES PARA CADA ALUMNO ADSCRITO.

 ESTAS APORTACIONES NO SON SÓLO PARA ABARATAR EL LOTE DE LIBROS SINO QUE TAMBIÉN NOS PERMITE COMPRAR MATERIAL DIDÁCTICO, INFORMÁTICO, ABARATAR EL COSTE DE LAS FOTOCOPIAS …

PENSAD TAMBIÉN QUE TODAS LAS FAMILIAS QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA EL COSTE ES  MENOR QUE SI COMPRAIS EL MATERIAL EN LA LIBRERÍA.

POR TODOS ESTOS MOTIVOS ANIMAMOS A TODAS LAS FAMILIAS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN.

 

AVÍS INICI PAGAMENT REUTILITZACIÓ LLIBRES.

Benvolgudes famílies,Us informam que a partir d’avui s’obri el termini per formar part de la reutilització de llibres del nostre centre.

Aquesta adhesió suposa:

1. Fer una aportació econòmica que varia segons el curs i s’ha aprovat per consell escolar.

2.L’escola el distribuirà a principi de curs a l’alumnat que s’hi hagi adherit.

3.El compliment d’unes normes de conservació i manteniment:

 • Cada llibre portarà un nombre identificatiu.
 • A principi de curs les famílies folraran els llibres amb plàstic no adhesiu.
 • L’alumnat ha de tenir cura de no escriure, d’esqueixar fulls, d’aferrar altres adhesius… als seus llibres reutilitzable i als dels companys.
 • Si un llibre es fa malbé l’alumne/a ho ha de comunicar al tutor/a.
 • A principi de curs s’han de revisar per part de les famílies el material rebut i comunicar si té algun desperfecte.
 • 4. A final de curs els llibres reutilitzables es retornaran, per comprovar el seu estat de conservació. Si no es retorna, o el seu estat  de deteriorament és greu, la família haurà  d’aportar l’import corresponent. 

ÉS IMPRESCINDIBLE QUE L’INGRÉS ES FACI ENTRE EL DIA 1 I L’15 DE JULIOL. EL centre només farà compra dels llibres i material didàctic necessari pels que hagin fet l’ingrés dins aquestes dates.

Les famílies de l’alumnat que durant el curs 2021-22 farà:

 • 1r i 2n d’EP han d’ingressar 15€
 • 3r i 4t d’EP han d’ ingressar 15€
 • 5è i 6è d’EP han d’ingressar 15€

Heu de fer l’ingrés  al compte de BANKIA ES67 2038  3492 1160 0005 3688

EL CONCEPTE ha de ser el NOM I COGNOM DE L’ALUMNE/A

SI REALITZAU UNA TRANSFERÈNCIA ENVIAU EL COMPROVANT DE L’INGRÉS AL CORREU DE L’ESCOLA: ceipnsdejesus@educaib.eu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

PRESSUPOSTS LLIBRES 2021-2022 PER  ALUMNE/A

 (SENSE AJUDA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES)

PRESSUPOSTS LLIBRES 2021-2022 PER  ALUMNE/A (AMB AJUDA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES)

1r

39.52 EUROS

 

 

15 EUROS

2n

39.52 EUROS

3r

85.49 EUROS

4t

85.49 EUROS

63.72 EUROS

63.72 EUROS

COMPARACIÓ DE PREUS PROGRAMA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

.

Olimpiada d’Història del mon contemporani

La Universitat de les Illes Balears convoca la II Olimpíada d’Història del Món Contemporani a les Illes Balears amb caràcter autonòmic, que tindrà lloc el dia 12d’abril de 2019, a les 11 hores.

 1. Poden participar a l’Olimpíada d’Història tots els alumnes matriculats del primer curs de… Llegeix més»

Proves cangur 2019

A continuació teniu alguns trets de com seran les proves, a falta de convocar oficialment les proves amb unes bases que ho reglamentin tot.
 
Novetats i característiques d’aquesta edició, primària, 1r d’ESO i 2n d’ESO:

 • La Prova Cangur serà el dijous 21 de març o en dates… Llegeix més»