ART CLASS

Com a part  del projecte lingüístic del centre es desenvolupa la matèria de Educación Artística: Plàstica en Llengua Anglesa.  Entre les diferents activitats realitzades destaca l’ambientalització dels espais comuns.

Como parte del proyecto lingüístico del centro se desarrolla la materia de Educación Artística: Plástica en Lengua Inglesa. Entre las diferentes actividades realizadas destaca la ambientalización de los espacios comunes.