COEDUCACIÓ/COEDUCACIÓN

El centre desenvolupa diferents activitats que promouen la igualtat entre persones. Un dels àmbits que es treballa és la visibilització de figures femenines que destaquen al llarg de la història. El seguiment de les diferents activitats es pot realitzar per mig del blog específic de Coeducació: https://coeducaciopoeta.blogspot.com/