SERVEIS COMPLEMENTARIS/ SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ESCOLA MATINERA/ESCUELA MATINERA

El centre disposa de dilluns a divendres de “Servei d’escola matinera” (de 7: 45 a 9:00 h.),desenvolupat per l’escola de temps lliure i animació “S’Espurna”.

El centro dispone  del “Servei d’escola matinera” en horario de 7:45 a 9:00 horas de lunes a viernes. Este servicio lo desarrolla la escuela de tiempo libre y animación “S’Espurna”.