INSTAL·LACIONS/INSTALACIONES

El centre disposa de 2 edificis: educació infantil i educació primària. 

A més disposa de les següents aules específiques: aula de llengua anglesa, aula de psicomotricitat, aula de música, biblioteca, aula d’informàtica y aules de suport.

El centro dispone de 2 edificios:  educación infantil y educación primaria.

Además dispone de las siguientes aulas específicas: aula de lengua inglesa, aula de psicomotricidad, aula de música, biblioteca, aula de informática y aulas de refuerzo.