PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT/PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO

El centre desenvolupa el Programa de Reutilització de Llibres de Text.

Amb aquest es preten aconseguir:

-Promoure un ús responsable del llibres de text i material didàctic.

-Augmentar els anys d’utilització dels llibres de text i material didàctic.

-Estalviar sous per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic.

Per a dur a terme el Programa, aquest està finançat per diferents entitats:

-Conselleria d’Educació i Universitat

-Ajuntament d’Eivissa ( que realitza  aportacionseconòmiques  per a l’alumnat empadronat al seu municipi).

-Ajuntament de Sant Josep (que realitza aportacions econòmiques per a l’alumnat empadronat al seu municipi).