Admissió a cicles formatius d’FP del curs 2021-2022

1a Fase per a persones amb requisits d’accés

Presentació de sol·licituds d’admissió de l’1 al 30 de juny

Adreça electrònica per a dubtes: secretaria@iesmarcferrer.cat

Per presentar documentació s’ha de demanar cita prèvia al número: 971321222

Llista provisional de persones admeses i excloses – Reclamacions fins al 13 de juliol

Llista definitiva de persones admeses

Matrícula 20, 21 i 22 de juliol

Llista de vacants per a 2a Fase

2a Fase – 1. Persones sense plaça al juny – 2. Pendents de setembre – 3. Sol·licitants nous

Presentació de sol·licituds d’admissió de l’1 al 7 de setembre

Llista provisional de persones admeses – Reclamacions fins al 16 de setembre

Llista definitiva de persones admeses

Matrícula 22 i 23 de setembre