Matrícules ESO i Batxillerat 2022-2023

TERMINI DE MATRÍCULA

 • ESO del 27 de juny al 3 de juliol

 • Batxillerat del 4 al 7 de juliol

 • Pas 1: Matrícula en línia per fer la selecció de matèries. Es fa al Gestib o amb el codi d’accés rebut al correu electrònic. S’hi ha d’adjuntar la documentació relacionda en les indicacions de la matrícula.
 • Pas 2: Qüestionari de dades per actualitzar dades. 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR A LA MATRÍCULA EN LÍNIA

La relacionada en les indicacions de la Matrícula en línia, i en tot cas:

PAGAMENTS

Es poden realitzar mitjançant:

 • Transferència
 • Transferència – Pagament a tercers de Caixabank
 • Als caixers de Caixabank amb codi de barres

DADES PER FER ELS PAGAMENTS ↵

(*) Les famílies en risc d’exclusió social estan exemptes d’aquest pagament. S’ha de presentar document justificatiu.

ARMARIETS 

Hi ha un canvi en les condicions del servei i a partir d’ara el cost de l’armariet serà de 20€ per curs.

L’alumnat que enguany disposava d’armariet ha de sol·licitar la devolució del dipòsit de 15€ i fer el nou pagament de 20€ per continuar amb el mateix armariet.

SOL·LICITUD D’ARMARIET ↵

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DEL DIPÒSIT ↵

MATÈRIES

En el cas que les sol·licituds d’una matèria sobrepassi el nombre de places oferides, aquestes s’assignaran segons la nota mitjana del curs 2021-22 (de major a menor) i sempre que s’hagi triat en la prematrícula com a primera opció.

TRANSPORT ESCOLAR 

Matrícules 1r ESO 2022-2023

TERMINI DE MATRÍCULA DEL 24 DE JUNY A L'1 DE JULIOL

DOCUMENT INFORMATIU ↵

 • Pas 1: Matrícula en línia per seleccionar les matèries optatives. Es fa al Gestib o amb el codi d’accés rebut al correu electrònic.

 • Pas 2: Presentació de documents a la Secretaria. S’ha de demanar cita prèvia al telèfon 971321222.
  • Els documents també es poden presentar adjuntant-los a la Matrícula en línia. S’han d’escanejar i identificar amb el nom del document (per exemple: DNI_mare.pdf).
MATÈRIES OPTATIVES 

(se’n cursa una)

 • Alemany
 • Francès
 • Cooperació i serveis a la comunitat
 • Igualtat de gènere
 • Recursos digitals I

INFORMACIÓ SOBRE LES MATÈRIES ↵

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR
PAGAMENTS

Es poden realitzar mitjançant:

 • Transferència
 • Transferència – Pagament a tercers de Caixabank
 • Als caixers de Caixabank amb codi de barres

DADES PER FER ELS PAGAMENTS ↵

(*) Les famílies en risc d’exclusió social estan exemptes d’aquest pagament. S’ha de presentar document justificatiu.

CHROMEBOOKS 

En comptes de llibres de text s’utilitza un dispositiu Chromebook gestionat pel centre. Les famílies han de fer la compra abans del 14 d’agost. 

INFORMACIÓ CHROMEBOOK ↵

ARMARIETS 

Disposam d’un servei d’armariets per guardar material. El seu cost és de 20€ per curs. S’ha de presentar la sol·licitud i el justificant de pagament.

SOL·LICITUD D’ARMARIET ↵

GESTIB 

S’utilitza l’aplicació Gestib per a les comunicacions amb les famílies: per justificar faltes, per autoritzar sortides escolars, per convocar reunions, etc.

INFORMACIÓ SOBRE PROBLEMES D’ACCÉS ↵

CONTACTE PER A DUBTES