CFGM Atenció a persones en situació de dependència

TÍTOL DE TÈCNIC EN ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Perfils professionals

  • Cuidadora/cuidador en institucions i/o domicilis
  • Atenció domiciliària
  • Auxiliar d’educació especial
  • Teleassistència
  • ….

Competències

Atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan sigui necessari.

Duració i horari

 2000 hores durant dos cursos acadèmics, en horari de matí

Pla de formació

1r CURS – MòdulsSessions
Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència4
Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència4
Atenció i suport psicosocial7
Suport domiciliari7
 Atenció higiènica
 Primers auxilis
Formació i orientació laboral3
2n CURS – MòdulsSessions
Destreses socials
Suport a la comunicació
Atenció sanitària
Teleassistència
 Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball400 h.

Notícies