Biblioteca

Comissió de Biblioteca

Cap de Coordinació

GARRONE, SELVA

biblioteca@iesmarcferrer.cat

Membre de la Coordinació

MAYANS MAYANS, OSCAR

biblioteca@iesmarcferrer.cat