Informació de l’eoies

EOIES 2019/2020

L’EOIES és un programa de col·laboració entre els centres d’Educació Secundària i les Escoles Oficials d’Idiomes, dirigit a l’alumnat de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat. En el marc d’aquest programa l’alumnat és tutoritzat i avaluat atenent els criteris i nivells dels ensenyaments impartits a les EOI i pot obtenir, d’aquesta manera, el certificat oficial de les EOI.

Termini de matrícula: del 29 de gener al 12 de febrer de 2020

Documentació que heu de presentar al professor/professora d’Anglès:

  • Full de matrícula
  • Fotografia de carnet
  • Fotocòpia del DNI/NIE
  • Justificant de pagament de la taxa d’inscripció
  • Documentació per acreditar la condició de família nombrosa o monoparental, en el seu cas

El preu de les taxes de matrícula és de 23,07 € o 11,54 € en el cas de família nombrosa o monoparental.

El pagament es fa a través de l’ATIB, directament online o descarregant l’imprès 046 i anant al banc.

Accés al pagament de la taxa general 

Accés al pagament de la taxa família nombrosa/monoparental

Calendari de les proves

Convocatòria ordinària:

  • Anglès Certificat A2: prova escrita dia 4 de setembre, 17:00 hores
  • Anglès Certificat B1: prova escrita dia 2 de setembre, 16:00 hores

Les proves orals es realitzaran entre el 25 de maig i el 19 de juny de 2020.

Convocatòria extraordinària:

  • Anglès Certificat A2: prova escrita dia 5 d’octubre, 17:00 hores
  • Anglès Certificat B1: prova escrita dia 1 d’octubre, 16:00 hores

Les proves orals es realitzaran entre el 8 i el 30 de setembre de 2020.