Unipersonals

Religió

Cap de Subdepartament

LLABRÉS PALMER, CATALINA

cllabres@iesmarcferrer.cat

horari

Clàssiques

Cap de Subdepartament

CAMARGO AMENGUAL, MARINA

mcamargoamengual@iesmarcferrer.cat

horari

Filosofia

Cap de Subdepartament

RUSTARAZO OCHOA, JOSÉ ENRIQUE

jerustarazo@iesmarcferrer.cat

horari

Música

Cap de Subdepartament

CORTÉS FERRANDO, AGUSTÍ

acortes@iesmarcferrer.cat

horari

Informàtica

Cap de Subdepartament 

horari

Informació i activitats

Activitats Música 22-23:

Els alumnes dels diferents nivells de música del IES Marc Ferrer:

1ESO:
Treballs realitzats per els alumnes de 1r ESO basats en la creació de composicions musicals i posterior exportació a arxius d’àudios de composicions realitzatdes amb l’editor de partitura Noteflight!

https://www.noteflight.com/

3ESO:
Dissenys de so creats per els alumnes de 3r ESO.
En aquest cas el fet destacable és prendre consciència de com el disseny de so que acompanya a unes imatges, un video afecta a l’emoció, sensació que rebrà l’espectador front allò que veu i escolta.

Per a confeccionar els dissenys de so els alumnes en un primer pas han fet la recerca d’arxius d’àudio adients al propòsit final, conseguir una atmósfera aterradora / amenaçadora i una diferenciada de caràcter optimista. 
Aquest primer pas s’ha completat amb la creació d’arxius sonors amb l’editor de partitura noteflight.
Una vegada creada la llibreria de sons el següent pas implementa noves tecnologies relacionades amb l’entorn digital.
https://soundation.com/

Editor de so per al treball amb arxius d’àudio i posterior creació de l’arxiu mp3 qua acompanya al vídeo.
https://www.wevideo.com
L’edició d’imatge i so  s’ha realitzat mitjançant aquesta plataforma on line.
El resultat final evidència la capacitat del fenomen sonor com a recurs influenciador i transmisor  d’emocions.

Activitat 2n ESO