Informació en relació als darrers dies del final de 2n trimestre

En relació a les activitats que es duran a terme al llarg d’aquests darrers dies lectius abans de Setmana Santa, volem incidir en el fet que fins el dimarts 16 d’abril hi haurà classe d’acord amb l’horari habitual.

El dimecres 17 d’abril, de 9h a 13h, tot el professorat del centre atendrà a alumnat i famílies sobre totes les qüestions que siguin del seu

Els recordam que, si encara no ho han fet, com sempre han d retornar signada una de les dues còpies del butlletí de notes que se’ls va llirar el dia 29 de març.

Aprofitem per recordar que el període de vacances de Setmana Santa és del 18 al 28 d’abril. Per tant, les activitats lectives es reprendran el dilluns 29 d’abril.