Compte d’usuari Gestib

Degut a la suspensió de les activitats presencials estem fent comunicacions a les famílies a través del Gestib. Entre altres informacions, serà l’instrument a través del que es publicaran les qualificacions del segon trimestre. Per això, si encara no ho heu fet, us demanem que sol·liciteu el vostre compte seguint les instruccions:

  • Demanar per correu electrònic a secretaria del centre que us faci arribar l’imprès de sol·licitud de compte d’usuari Gestib amb les vostres dades i especificant al mateix correu les dades de l’alumne/a (nom i llinatges, curs i grup) .
  • Revisar, signar i retornar per correu electrònic.

O bé:  

  • Descarregar i omplir el document adjunt.
  • Si no teniu possibilitat de descarregar el document en podeu fer un a mà amb les mateixes dades.  
  • Signar el document.
  • Enviar un correu electrònic al centre especificant en el mateix que demaneu compte d’usuari i posant les dades de l’alumne/a (nom i llinatges, curs i grup) i adjuntant el document (escanejat o foto).

El correu del centre, tant per sol·licitar com per enviar, és: iescapdellevant@educaib.eu