Procés d’admissió i matrícula EERE

Llista definitiva d’admesos 5/10/20

Resolució per la qual s’acorda el preu de la prova d’accés de caràcter específic i el preu del bloc específic.5/10/20

Número de compte bloc específic.5/10/20

Matrícula per cursar ensenyaments esportius de règim especial. 5/10/20

Instruccions matricula5/10/20

Llista provisional admesos EERE 1/10/20

Resolució del procés d’admissió i matrícula.

Calendari del procés d’admissió i matrícula.

Instruccions per al procés d’admissió.

Les dates del procés d’admissió i matrícula són:

Admissió: del 25 al 30 de setembre
Matrícula: 5 i 6 d’octubre

A continuació teniu els diferents annexes que heu d’omplir per realitzar el tràmit:

Annex 2 Sol·licitud d’admissió a centres públics per cursar ensenyaments esportius de règim especial.

Annex 3 Declaració responsable.

Annex 5 Sol·licitud de matrícula al bloc/mòdul de formació pràctica.

Annex 6 Sol·licitud de matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors.

Annex 7 Autorització per a realitzar els tràmits en matèria d’admissió i matrícula.

OFERTA EDUCATIVA MENORCA 2020/21

Torn tarda i semipresencial:

– Cicle inicial de Grau Mitjà de Tècnic Esportiu en atletisme. 

– Cicle inicial de Grau Mitjà de Tècnic Esportiu en bàsquet.

– Cicle final de Grau Mitjà de Tècnic Esportiu en hípica, disciplines de resistència, orientació i turisme eqüestre.

– Cicle inicial de Grau Mitjà de Tècnic Esportiu en vela amb aparell fix i amb aparell lliure.

– Cicle final de Grau Mitjà de Tècnic Esportiu en vela amb aparell fix.

– Cicle final de Grau Mitjà de Tècnic Esportiu en vela amb aparell lliure.

Aquests ensenyaments s’impartiran sempre que hi hagi un mínim d’alumnat matriculat. 

Tramitació procés d’admissió i matrícula al correu del centre: iescapdellevant@educaib.eu