Convocatòria de jornades de vaga

Hi ha la convocatòria de jornades de vaga, de personal docent i no docent, per als dies 29 i 30 de setembre i 13, 14, 27 i 28 d’octubre de 2021, i de vaga parcial (de 10.30h a 13.30h) per al dia 4 d’octubre de 2021.

S’informa a les famílies que els seus fills i fills seran atesos adequadament.