Eleccions al Consell Escolar

1 de desembre de 2021

PERSONES CANDIDATES ELECTES

  • Sector de mares/pares: M. Teresa Moll de la Fuente
  • Sector d’alumnat: Roser Guàrdia Giménez
  • Sector de professorat: M. del Mar Lluch Martínez

24 de novembre de 2021

El dilluns 29 de novembre es celebraran les eleccions per a la renovació parcial del Consell Escolar pel sector de mares i pares.

L’horari de votació serà de 7.45h a 8.30h i de 20h a 20.45h.

Per exercir el dret a vot és imprescindible presentar el document nacional d’identitat o un altre document equivalent.

10 de novembre de 2021

La Junta Electoral ha procedit a proclamar les candidatures i a sortejar les meses electorals.

14 d’octubre de 2021

Calendari del procés.

Model per presentar la vostra candidatura per ser membre del Consell Escolar (termini fins les 12h del 9 de novembre de 2021).

Els censos electorals estan a la vostra disposició a l’entrada del centre.

13 d’octubre de 2021

S’ha constituït la Junta Electoral, que ha quedat composada pels següents membres:

  • Jaume Bonet Florit, director, president.
  • Ana Isabel Sanz Martínez, secretària, representant del professorat.
  • Rocío Manzanares Rosselló, representant de mares/pares.
  • Adrià Mascaró Barber, representant de l’alumnat.
  • Dorotea Tur Quevedo, representant del personal d’administració i serveis.

La Junta Electoral ha procedit a aprovar els censos, el calendari del procés i el model de paperetes.

1 d’octubre de 2021

S’ha iniciat el procés de renovació parcial dels membres del Consell Escolar.

Recordam que es tracte del procés que s’havia de celebrar el passat curs 2020-21 i que va quedar ajornat ja que la situació sanitària no va permetre en aquell moment convocar eleccions.

Podeu consultar els censos a l’entrada del centre.

El sorteig públic per escollir els membres de la junta electoral es durà a terme el dimarts 5 d’octubre de 2021, a les 9.45h, a l’aula taller d’Imatge personal del nostre centre.

El dimecres 13 d’octubre es constituirà formalment la Junta Electoral que haurà d’aprovar, entre d’altres, el calendari del procés d’eleccions.

S’aniran publicant les novetats del procés a mesura que es vagin produint.