Inicia una carrera professional oficial en el món de la perruqueria

Curs d’iniciació a la perruqueria professional

El Certificat de Professionalitat és un document que acredita les competències professionals adquirides i té validesa en tot el territori nacional, i està reconegut a efectes laborals en tota la C.E.E.
A més aquest diploma et permet continuar formant-te de manera oficial i acreditada en el món de la perruqueria.


INFORMACIÓ GENERAL PLA DE FORMACIÓ

Durada de l’estudi:300 hores.

Continguts:

  • Higiene i asèpsia aplicades a perruqueria (40 hores)
  • Muntatges per a canvis de forma i inici del pentinat (90 hores)
  • Aplicació de cosmètics per als canvis de color del cabell (80 hores).
  • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Serveis auxiliars de perruqueria (120 hores)

REQUISITS I MATRÍCULA

Tots els nivells: Estar inscrits en l’organisme *acreditador (S.E.P.E o *SOIB)
Els Certificats de Professionalitat de nivell 1 no tenen requisits acadèmics d’accés i t’obren l’accés als Certificats de nivell 2 de la mateixa família professional.

TITULACIÓ

  • Certificat de Professionalitat de l’especialitat cursada: Per a obtenir el Certificat de Professionalitat, l’alumne ha de superar els mòduls formatius que l’integren.
  • Acreditacions Parcials: En cas de no superar la totalitat de mòduls, l’alumne pot sol·licitar l’acreditació parcial de les unitats de competència que hagués superat.

SORTIDES PROFESSIONALS
Treballar com:

  • Auxiliar de Perruqueria
  • Comercial de productes de perruqueria.

Continuar Estudiant: Els certificats de professionalitat de Nivell 1 obren les portes als de Nivell 2, dins de la mateixa família professional.