Visita al Centre Carlos Mir

El passat dimarts dia 6 de juny,  l’alumnat de 3r d’ESO de l’optativa de Cooperació i serveis a la comunitat va realitzar una sortida al Centre Carlos Mir. En aquesta vàrem conèixer la tasca de la Fundació per a persones amb discapacitat i visitar el seu centre de dia, així com el projecte de La Florida.

AgraÏm molt la seva atenció i acollida!