Orientació

MEMBRES DEL DEPARTAMENT:

Margalida Barceló (PT)

Margalida Caldentey (orientadora i cap de departament)

Juan Coll (AL)

Guillem Estelrich

Aina Ferragut Mestre

Anny Fiol (PT)

Francisca Font (ASL)

Maria Mas (ASL)

Llorenç Mayol (FPB)

Antònia Vidal (FPB)

 

Àmbit sociolingüístic