Equip directiu

Directora:

  • Mika Obrador

Cap d’Estudis:

  • Jaume Serra

Cap d’Estudis adjunta:

  • Xesca López

Secretària:

  • Magdalena López