Concreció Curricular. Pràctiques per a l’ensenyament semipresencial.

Concreció Curricular. Pràctiques per a l'ensenyament semipresencial.

Concreció curricular aprovada pel Claustre de 25/11/2020 i el Consell Escolar de 25/11/2020 per al desenvolupament de l’ensenyament semipresencial com a resultat de la implantació del Pla de Contingència per al curs 2020-2021.