Modificació del ROF pel que fa a l’ús de dispositius mòbils

Modificació del ROF pel que fa a l’ús de dispositius mòbils

Modificació que es va consensuar amb la comunitat educativa el curs 2015-2016 (aprovat en el CE de 28/01/2016) quant a l’ús de dispositius mòbils. En una posterior modificació (Claustre de setembre de 2019 i ratificada pel CE) es va acordar que els dispositius mòbils (telèfons) no es farien servir a 1r d’ESO, atesa la generalització de l’ús de dispositius chromebook per part de l’alumnat.