Llibres i Material

L’escola participa del programa de reutilització de llibres i disposa d’un fons de llibres i material didàctic al que les famílies es poden adherir voluntàriament. 

Aquí podeu consultar el llistat del llibres de text per al curs 2022-2023.