Consell Escolar

Informació relativa al consell escolar del centre.

Composició:

  • Directora i presidenta: Laura Cuenca 
  • Cap d’estudis: Margalida Batle
  • Secretari: Catalina Pons
  • Representant de l’Ajuntament: Joan Toni Peré
  • Representants dels/les mestres: Antònia Serra, Amparo Camarena, Margalida 
  • Representant de l’AMIPA: Albert Palou
  • Representants de famílies: