Història del nostre centre

Llucmajor poble de la comarca del Migjorn de Mallorca, té actualment, al nucli urbà, una població aproximada d’uns 13500 habitants. Durant la primera dècada d’aquest segle, el municipi de Llucmajor va sofrir un notable augment demogràfic, la qual cosa feu necessària la creació d’un nou centre escolar. Per aquest motiu, durant el curs 2008-2009 s’obrí el centre modular CEIP Llucmajor amb 30 alumnes

Inicialment, el centre estava situat al sud del poble a la zona anomenada “S’Hort Gran”; ubicat provisionalment al carrer Sant Isidre Llaurador. Des del seu inici va anar sofrint diverses modificacions estructurals degudes a l’augment d’alumnat. 

El canvi més significatiu es produí a l’inici del curs 2011-2012, moment en que deixàrem les aules modulars per traslladar-nos a l’edifici nou. Actualment el centre rep el nom de CEIP Sa Marina de Llucmajor i es troba al carrer Francesc Moragues, número 35 (zona sud del poble). 

Durant el curs 2019-20 comptam amb 35 mestres i 480 alumnes distribuïts en 6 aules d’educació infantil i 13 aules d’educació primària. 

Sa marina de Llucmajor és una escola  oberta, activa i que impulsa el creixement personal, social i acadèmic dels nostres alumnes amb l’ajuda de tota la comunitat educativa. Una escola que fomenta els valors de cohesió, respecte, responsabilitat, innovació, solidaritat, transparència i compromís. En definitiva, una escola de tots i per a tots on mestres, alumnes famílies i personal no docent se’n sentin part important i imprescindible.