Reunions amb les famílies

Les reunions de principi de curs amb les famílies comencen aquesta setmana, segons el següent calendari

  • FPB 1  – dimarts 5 de novembre a les 20 h
  • FPB 2 – dimecres 6 de novembre a les 20 h
  • CFGM 1 – dimarts 12 de novembre a les 20 h