Llibres de text curs 2020-21

Aquests són els llibres de text per als diferents nivells.

La resta de mòduls no utilitzaran llibre.

FPB 1:

FPB – MECANIZADO Y SOLDADURA (2018) ISBN:9788491614005
FPB – Comunicación y Sociedad I – Ciencias Sociales 1 (2018) ISBN:9788491613923

FPB 2:

FPB Comunicación y Sociedad II – Ciencias Sociales 2 – Ed. 2019

ISBN:9788491618843

CFGM 1:

MECANIZADO BÁSICO ISBN:9788491610137

CFGM 2:

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL ISBN:9788416983834