CIFP CENTRE DE LA MAR

El Centre Integrat de Formació Professional Centre de la Mar de Maó és el primer centre de Menorca dedicat a la formació Professional en l’àrea del Manteniment d’embarcacions esportives i de recreo.

Dóna resposta a una demanda que s’ha anat incrementant durant els últims cursos ja que els alumnes interessats a formar-se professionalment com a Tècnics d’embarcacions no podien fer-ho a l’illa.

Inicia les seves activitats com a centre de Formació Professional de la Conselleria de Educació i Cultura el curs 2018 – 2019 oferint el primer curs de la FPB de Manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo. Però la seva singladura com a Centre de Referència Nacional en Nàutica des de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria comença en 2009.

El Centre de Referència Nacional de Formació Professional de l’àrea de Nàutica, Centre de la Mar, és un centre de caràcter públic integrat a la Xarxa Nacional de Centres de Referència Nacional de Formació Professional pertanyent a la Família de Transport i Manteniment de Vehicles, àrea de nàutica: vaixells i embarcacions d’esbarjo i esportives. L’objectiu del centre és promoure la competitivitat de la indústria de manteniment nàutic a través de la formació. Per aconseguir el seu objectiu el Centre desenvolupa una sèrie d’activitats que inclouen tant l’observació i investigació del sector, amb la finalitat de determinar les seves necessitats formatives, com el desenvolupament, l’experimentació en matèria de formació, tot això en relació directa amb l’adequació del catàleg nacional de Qualificacions professionals i l’acreditació i reconeixement de les competències professionals.