FPB

TMV12 Títol professional bàsic en manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo
RD 774/2015 de 28 d’agost. BOE 29 d’agost de 2015
Currículum ministeri: Ordre ECD/648/2016 de 26 d’abril. BOE 3 de maig de 2016

Perfil professional

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector del manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo, principalment en tallers de reparació i manteniment naval i construcció d’embarcacions d’esbarjo i esport

Adreçat a:

• Alumnes de 15 a 17 anys
• Que hagin cursat 3r d’ESO o, excepcionalment,
2n d’ESO


Duració

Dos cursos  =  2000 hores

Horari de matí, de dilluns a divendres de 8 h a 14 h

Pla de formació

Primer curs:
• Mecanitzat i soldadura (5h/s)
• Reparació estructural bàsica d’embarcacions esportives (8h/s)
• Protecció i embelliment de superfícies d’embarcacions (5h/s)
• Ciències aplicades I (5h/s)
• Comunicació i societat I (6h/s)
• Tutoria (1h/s)

Segon curs:
• Manteniment bàsic de la planta propulsora i equips associats (6h/s)
• Manteniment bàsic de sistemes elèctrics i informàtics (5h/s)
• Manteniment bàsic d’aparells d’embarcacions esportives (4h/s)
• Ciències aplicades II (6h/s)
• Comunicació i societat II (8h/s)
• Tutoria (1h/s)
• Formació en centres de treball (les sis darreres setmanes del curs amb horari sencer de l’empresa: 240h)

Sortides professionals

• Auxiliar de fuster/a de ribera
• Auxiliar de pintor/a d’embarcacions
• Auxiliar de manteniment d’elements de plàstic reforçat amb fibra.
• Auxiliar de manteniment de sistemes mecànics d’embarcacions.
• Auxiliar de manteniment de sistemes elèctrics i electrònics d’embarcacions.
• Auxiliar de manteniment d’aparells d’embarcacions.

Metodologia

• Atenció personalitzada en grups reduïts
• Activitats pràctiques
• Feina en equip
• Foment de l’emprenedoria, iniciativa personal i responsabilitat en l’elecció dels procediments de l’activitat professional
• Pràctiques reals en empreses del sector (2n curs)