SOIB

Actualment s’imparteixen 3 cursos de formació del programa SOIB Dual, en horari d’horabaixa:

  • Electricitat i llanterneria
  • Fusteria
  • Nàutica