Recuperació pendents curs 22-23. Criteris i calendaris.

 L’alumnat amb assignatures pendents de cursos anteriors té l’oportunitat de recuperar-les durant aquest curs 22-23. 

No oblideu que hi ha assignatures que les podeu recuperar aprovant les dues dues primeres avaluacions.

Calendari de recuperació de pendents curs 22-23

Criteris de recuperació per Assignatura curs 22-23

Àrea/CursCriteris Generals1r2n3r1r Batx
Català 
Castellà 
Llengües estrangeres

Física i Química  
Matemàtiques 

Acad.

Apli.crit

exercicis

Mat. Social

Biologia   
Anatomia Aplicada    
Geografia i Història 

Història del món contemporani

Economia    
Educació Plàstica

DIBUIX TÈCNIC

Educació Física 
Tecnologia   
Música  
Valors Ètics i Filosofia
Religió    
PMAR