Adscripció i admissió per a Batxillerat i Formació Professional

Benvolguts pares i mares:

Dins del Pla d’Orientació acadèmica i professional que realitzam amb els vostres fills, i per tal de facilitar l’elecció de centre pel proper curs, hem programat vàries activitats amb l’objectiu d’acabar de clarificar les sortides post-obligatòries en acabar l’ESO i l’oferta dels centres de la zona. Les intervencions són les següents:

• Reunió “Pla d’orientació acadèmica i professional” (dirigida a famílies):

Objectiu: Conèixer els processos d’adscripció i admissió per a Batxillerat i FP.

Lloc: IES Josep Font i Trias.

Data: Dimarts 14 de maig a les 19.00 h.

• Visita a l’IES Madina Mayurqa (dirigida a famílies i alumnes):

Objectiu: Conèixer el centre i la seva oferta educativa.

Lloc: IES Madina Mayurqa. Web: www.iesmadinamayurqa.net

Data: Dimecres 22 de maig a les 19:30 h.

• Visita a IES Son Pacs (dirigida a famílies i alumnes)

Objectiu: Conèixer el centre i la seva oferta educativa.

Lloc: IES Son Pacs. Web: www.iessonpacs.cat

Data: Dijous 23 de maig a les 19’00h

• Visita a l’IES Joan Mª Thomas (dirigida a famílies i alumnes):

Objectiu: Conèixer el centre i la seva oferta educativa.

Lloc: IES Joan Mª Thomas. Web: www.iesjmthomas.com

Concertar entrevista o consultau fulleto informatiu de l’oferta educativa.

• Visita a l’IES Josep Maria Llompart (dirigida a famílies i alumnes):

Objectiu: Conèixer el centre i la seva oferta educativa.

Lloc: IES Josep Maria Llompart. Web: www.iesllompart.cat

Data: Dimecres 22 de maig a les 19.30 h,(Formació Professional)

Data: Dimecres 29 de maig a les 19.30 h,(Batxillerat)

Aprofitam per informar-vos que les preinscripcions dins el procés d’adscripció al batxillerat es realitzara al mes de maig . El procés d’admissió al Batxillerat i als cicles formatius es realitzaran el mes de juny. Podeu consultar la pàgina web del centre (ies esporles.cat) o de la Conselleria d’Educació (weib.caib.es)

Esperant que aquestes activitats siguin del vostre interès, rebeu una cordial salutació.

L’Equip directiu.