Qui som?

EQUIP DIRECTIU

Directora

Àngels Flaquer Pomar

maflaquer@ceiptalaiot.cat

 

Horari d’atenció a les famílies:

  • Dilluns 10h a 10:30h
  • Dimecres 10h a 11h i 12:30h a 13:30h
  • Divendres 12:30h a 13:30h

Cap d’estudis

Bàrbara Cabrer Mas

barbaracabrermas@ceiptalaiot.cat

 

Horari d’atenció a les famílies:

  • Dimarts 9h a 10h
  • Dimecres 12:45h a 13:45h

Secretària

Sonia Marcuello Ferreira

soniamarcuelloferreira@ceiptalaiot.cat

 

COMUNITAT PETITS

 

Mayte Crespo Pistoni

maytecrespopistoni@ceiptalaiot.cat 

 

Sílvia Brines Morillas

silviabrinesmorillas@ceiptalaiot.cat 

 

Maria Magdalena Cabrer Mas

nenaccabrermas@ceiptalaiot.cat 

 

Patricia Ledesma Garcia

patricialedesmagarcia@ceiptalaiot.cat 

 

Margalida Puig Estelrich

margalidapuigestelrich@ceiptalaiot.cat

 

Bàrbara Barceló Rosselló

barbarabarcelorossello@ceiptalaiot.cat

COMUNITAT INICIALS, MITJANS I GRANS

 

Neus Domínguez Morales

neusdominguezmorales@ceiptalaiot.cat

 

Sebastiana Bonet Nadal

sebastianabonetnadal@ceiptalaiot.cat

 

Marta Ballester Camacho

martaballestercamacho@ceiptalaiot.cat 

 

Maria Magdalena Massanet Parera

mmagdalenamassanetparera@ceiptalaiot.cat

 

Marta Fuster Siquier

martafustersiquier@ceiptalaiot.cat

 

Gabriel Flaquer Martínez

gabrielflaquermartinez@ceiptalaiot.cat

 

Catalina Monserrat Buazá Bover

catalinamonsebauzabover@ceiptalaiot.cat

 

Kika Forteza Sureda

franciscafortezasureda@ceiptalaiot.cat 

Ana Belén Cañón Santos

anabelencanonsantos@ceiptalaiot.cat 

 

Irene Cerezo Gómez

irenecerezogomez@ceiptalaiot.cat 

 

Maria Font Luna

mariafontluna@ceiptalaiot.cat 

 

Asun Bielsa Zarzoso

asuncionbielsazarzoso@ceiptalaiot.cat 

 

Teresa Fabregas Duran

teresafabregasduran@ceiptalaiot.cat 

 

Miquel Matamales Artigues

miquelmatamalasartigues@ceiptalaiot.cat

EQUIP D’ORIENTACIÓ

 

Orientadora

Herminia Nicolau Morro

herminianicolaumorro@ceiptalaiot.cat

 

PTSC

Catalina Galmés