Visió

El nostre centre aspira a ser reconegut per:

  • Desenvolupar un projecte de centre unificat que integra la impartició de l’educació infantil i primària, des dels zero anys (projecte pioner a les Illes Balears).
  • Fer una escola de qualitat, familiar, innovadora i amb un segell propi.
  • Ser una escola inclusiva. Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA).
  • Desenvolupar projectes de centre que ens ajudin a marcar la nostra línia d’escola, la nostra identitat.
  • Afavorir el coneixement i valoració del patrimoni cultural de l’entorn més immediat.
  • Propiciar la participació de les famílies al centre.
  • Formar persones competents, eficaces i compromeses.