Història

El 24 d’abril de 1976 es fa fer l’acte oficial de col·locació de la primera pedra del nou Col·legi Nacional d’EGB, pel part del ministre Carlos Robles Piquer. El centre fou inaugutat l’any 1977 com a centre comarcal mitxe d’educació generla bàsica. Centre de vuit unitats per a 320 alumnes. Anys després es feu una ampliació de 4 aules i l’any 2004 es va inaugurar l’edifici d’educació infantil.