“Mommy”

Síntesi de la pel·lícula “Moomy”. Descobrirem aquesta història de la mà de Steve, el fill problemàtic i adolescent; Diane, la seva mare, i Kyla, la veïnada que decideix involucrar-se en aquesta família i ajudar-los. Al  llarg de la pel·lícula aparentement molt emocional, es tractaran temes reals que afecten avui en dia a una part dels adolescents i al seu entorn, com són el trastorn por dèficit d’atenció i hiperactivitat, l’agressivitat i les conductes antisocials, les relacions tòxiques amb els progenitors, l’aparició d’altres trastorns i les relacions amb les institucions psicològiques o psiquiàtriques.… Llegeix més»

Benestar de la infància i l’adolescència durant l’estat d’alarma

Quan parlem de criança positiva, ens referim a comportaments de les persones referents adultes que garanteixen el benestar dels nens i nenes. És a dir, promouen el desenvolupament de les seves capacitats sense violència, resolent els conflictes de manera positiva, se’ls proporciona el reconeixement i l’orientació necessària, però també s’estableixen límits al seu comportament, tot això per a possibilitar el seu ple desenvolupament. L’educació i cura dels nens i nenes és un treball continu que pot resultar complex. Per aquest motiu, les famílies a vegades necessiten suport i orientació ja que han d’estar permanentment involucrades en el procés de formació dels seus fills i filles, i formar significa educar acompanyant.

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/noticia.asp?cod=1055&page=1&seci=4