Benestar de la infància i l’adolescència durant l’estat d’alarma

Quan parlem de criança positiva, ens referim a comportaments de les persones referents adultes que garanteixen el benestar dels nens i nenes. És a dir, promouen el desenvolupament de les seves capacitats sense violència, resolent els conflictes de manera positiva, se’ls proporciona el reconeixement i l’orientació necessària, però també s’estableixen límits al seu comportament, tot això per a possibilitar el seu ple desenvolupament. L’educació i cura dels nens i nenes és un treball continu que pot resultar complex. Per aquest motiu, les famílies a vegades necessiten suport i orientació ja que han d’estar permanentment involucrades en el procés de formació dels seus fills i filles, i formar significa educar acompanyant.

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/noticia.asp?cod=1055&page=1&seci=4