Botigueta

Aquest programa, que feim servir a les etapes d’infantil i de primària, contempla tot el material fungible que s’utilitza a les aules: llàpis, bolígrafs, quaderns, agendes, material de plàstica, etc. Els alumnes sols han de dur una motxilla i un estoig a classe.

Amb el projecte de botigueta tots els alumnes disposen del mateix material i es reutilitza el que està en bon estat d’una any a l’altre, fomentant així que els alumnes en tenguin cura i que siguin conscients de no tudar material.

Cada any el Consell Escolar acorda la quantitat de l’aportació anual per material. Aquest curs 2023/24 serà 65€ per alumne/a d’infantil i 40€ a primària.

Si qualcú necessita fraccionar els pagaments ha de parlar amb la secretària del centre.