Fons de llibres – Curs 23/24

Aquest programa, que feim servir a tota l’etapa de primària, contempla alguns llibres de text, llibres de lecturas (inclou col·leccions de biblioteca d’aula), material manipulatiu de matemàtiques i altre material adient per tallers i/o projectes.

Rebem una subvenció de la Conselleria d’Educació i cada alumne/a fa una aportació que s’aprova al Consell Escolar cada any. Enguany és de 30€ per alumne/a. Així rebaixam les despeses per a les famílies i reutilitzem el material per tenir més cura del medi ambient.

En aquests documents hi trobareu més informació.

  1. EN AQUEST ENLLAÇ HI TROBAREU EL NOSTRE PROJECTE DE FONS DE LLIBRES PER AL CURS 2023/24
  2. AQUÍ HI TROBAREU LES NORMES D’ÚS DEL FONS DE LLIBRES
  3. FINALMENT, AQUÍ HI TROBAREU EL LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL PER AQUEST CURS 2023/24.

Per qualsevol dubte, parlau amb els/ les vostres tutors/es i/o enviau un correu a info@ceipmontaura.es.