Escola

 L’Escola d’Art de Menorca és un centre públic depenent del Govern Balear on s’imparteixen  els Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny i la modalitat del  Batxillerat artístic.

L’Escola fou creada l’any 1986 amb la denominació Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de Maó,  per l’interès  dels empresaris de la bijuteria que demandaven dissenyadors del sector.

Després de  reformar  i adaptar l’edifici als nostres tipus d’ensenyament,  l’any 1989 l’Escola es va instal·lar a l’antic edifici de FP situat al centre de la ciutat de Maó.

En els seus primers anys, l’Escola va oferir els estudis de l’especialitat de Graduat en Disseny d’Orfebreria i Joieria que des de l’any 1990, amb la implantació LOGSE,  es va transformar en l’actual el cicle formatiu de grau mitjà de Procediments de Joieria Artística (LOGSE). A més d’aquests estudis, també s’imparteix el cicle formatiu  de grau mitjà d’Assistència al producte gràfic imprès (LOE) de la família professional de Comunicació gràfica que  substitueix al d’Autoedició (LOGSE).

Per altra banda, completa l’oferta formativa del centre, el Batxillerat artístic que a partir del curs 1990-91 s’ofereix com una de les modalitats de batxillerat de l’ ensenyament secundari post-obligatori.