Inscripcions i matrícules 2019-20

CURS 2019-2020 (darrera actualització 05 juny 2019)

BATXILLERAT

Preinscripció batxillerat (del 17 al 26 de juny del 2019)

CONSULTA BAREMACIÓ ADMISSIÓ BATXILLERAT:

La puntuació es 0 perqué hi ha suficients places per tots el sol·licitants tant de juny com de setembre

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/

Les llistes en paper amb la puntuació provisional estàn penjades al tauló d’anuncis de l’escola (tothom té 0 punts)

 • Imprès de sol·licitud (SIGNADA PELS DOS PARES)  Full
 • Fotocopia DNI alumne/a
 • Fotocòpia DNI del pare
 • Fotocòpia DNI de la mare
 • Llibre de familia o certificat de naixement de l’alumne/a
 • Butlletí de notes o certificat de títol d’ESO (Si no es té el títol d’ESO es farà la preinscripció al juny amb el butlletí de notes i el títol, es presentarà a la nostra Secretaria abans de dia 10 de setembre)
 • Declaració jurada de responsabilitat en el procés d’escolarització (pares separats) Full
 • Documentació que pertoqui a efectes de barem (veure imprès de sol·licitud)

Podeu realitzar la vostra sol·licitud de PREINSCRIPCIÓ descarregant els formularis. Després, heu de fer arribar al centre tots els documents personalment o per correu electrònic a administracio@escoladartmenorca.com

En cas de lliurament en persona per una altra persona diferent als pares o alumne, emplenar la següent autorització. Full

Publicació llistes preinscripcions 2019 
 • Publicació Llistes provisionals admesos 5 de juliol
 • Reclamacions 8 al 10 de juliol
 • Publicació llista definitiva admesos 12 de juliol
 • Alumnes inscrits sense títol d’ESO 5 de juliol (aquest alumnes fan la preinscripció al juny i la matrícula al setembre)  

Matricula batxillerat: dies 17 i 18 de juliol

(els que es trobin a la llista definitiva d’admesos de dia 12 de juliol)

 • Imprès de matrícula emplenat i signat    Full
 • Fotocopia targeta de seguretat social de l’alumne
 • Foto de l’alumne/a (se la farem quan vengui a lliurar la matrícula)
 • Rebut ingrés bancari: Bankia ES70 2038 3298 1760 0030 0884

  En el full d’ingrés s’ha d’indicar a Concepte, el següent 
  Material + (nom de l’alumne/a)
  La quantia a ingressar és 111’12 €   que inclou l’assegurança escolar.
  Els majors de 28 anys = La quantia a ingressar és 110 €
  Assignatures soltes: Consultar la quantia del ingrés a Secretaria
 • Fulls d’autoritzacions familiars  Full
 • Autorització imatges menors d’edat     Full
 • Autorització imatges majors d’edat      Full 


CICLES FORMATIUS

Preinscripció Cicles formatius:

 • Sense títol d’Eso: Del 29 d’abril al 8 de maig  o del 1 al 5 de juliol 2019
 • Amb títol d’ESO o accés directe:  20 al 31 de maig de 2019 o del 1 al 5 de juliol o díes 6 i 10 de setembre 2019
 •  Imprès de sol·licitud  Full
 • Fotocopia titulació que et dóna accés (ESO o equivalent)
 • Fotocòpia DNI alumne/a
 • Fotocòpia DNI del pare
 • Fotocòpia DNI de la mare (cada DNI per davant i darrera en el mateix full)
 • Resguard de taxes de la prova d’accés (enllaç): https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx?idConselleria=3451
  Heu de clicar a:  


 
        (consultau llista d’exempcions de pagament)   

        Exempcions:  Full  (Català)  


Podeu realitzar la vostra sol•licitud de PREINSCRIPCIÓ descarregant el formularis. Després, heu de fer arribar tota aquesta documentació al centre personalment o per correu electrònic a l’adreça: administracio@escoladartmenorca.com. En aquest darrer cas, per poder tenir accés a l’aula on es fa la prova d’accés, serà necessari presentar a la Secretaria de l’Escola, fins el mateix dia de la prova, el títol original que us dóna accés a aquests estudis, el qual haureu avançat per correu electrònic. 

Dates proves d’accés

 • Prova general: (Sense Títol ESO):   15 maig o 12 juliol 2019
 • Prova específica: (Amb Títol ESO): 10 juny, o 19 juliol

per les persones que han obtingut el títol d’ESO al setembre 2019 – 16 setembre 2019

 

Matricula Cicles Formatius

Accés directe: del 7 al 13 de juny i de 2 al 6 de setembre 2019

Alumnes amb Prova d’Accés superada: 19 al 28 de juny, 30 i 31 de juliol i de 2 al 6 de setembre

Prova d’Accés superada i títol ESO en setembre: 20 i 23 setembre

Documentació:

 • Imprès de matrícula degudament emplenat  Full  APGI i Joieria
 • Menors d’edat: fotocòpia DNI pares
 • Fotocòpia targeta sanitària
 • Foto de l’alumne/a, se la farem en el centre en el moment de lliurar la matrícula
 • Resguard d’ingrés bancari: Bankia ES70 2038 3298 1760 0030 08
  En el full d’ingrés s’ha d’indicar a Concepte, el següent 
   Material + (nom de l’alumne/a)

  La quantia a ingressar és 111’12 €   que inclou l’assegurança escolar.
  Els majors de 28 anys = La quantia a ingressar és 110 €
  Assignatures soltes: Consultar la quantia del ingrés a Secretaria
 • Full d’autoritzacions pel curs, degudament emplenat  Full
 • Autorització imatges menors d’edat  Full
 • Autorització imatges majors d’edat  Full 

TRÍPTIC INFORMATIU

Vols tota aquesta informació en paper?

A continuació podreu descarregar un tríptic informatiu amb la informació dels nostres estudis, de les dates de matrícula i dels papers necessaris: 

Full
 Qualsevol dubte podeu cridar al telèfon 971 35 08 27