Batxillerat Artístic


Garanteix la formació integral de l’alumne, la seva maduració intel•lectual i humana i l’adquisició dels coneixements teòrics i pràctics dels diferents llenguatges artístics plàstics, del disseny o de la imatge.

A més, els estudis postobligatoris de batxillerat capaciten per a la vida laboral i per a accedir als estudis posteriors, tant professionals com universitaris vinculats al Batxillerat d’Art. 

Plà d'estudis batxillerat Escola d'Art de Menorca 2018-2019Pla d’estudis batxillerat

Inscripcions i matrícules