Consell Escolar

 

CONSELL ESCOLAR:

Equip directiu:

 • Maria Luz Esun Molina ( Cap d’estudis) 
 • Glòria Coll Sabrafin (Secretària)
 • Miquel Cereceda (Director)

Professorat:

 • Joan Carles Alzamora Palacios
 • Carmen Parra Sanchís
 • Tomàs Colom Mas
 • Joan Ferran Llorens López
 • Bartomeu García Pérez
 • Silvia Pastor Saco

Pares i mares:

 • Isaak Ayuso Lorenzo (AMIPA)
 • Patricia Mir Sastre
 • Montserrat Robert Garcia

Alumnat:

 • Claudia Antequera Chumillas
 • Miquel Munar Fueris (Junta de delegats)
 • Marc Adrià Payés Lua

Personal d’administració i serveis:

 • Julio César Aller Losada

Representant de l’Ajuntament:

 • Maria Lourdes Roca Calafell