Consell Escolar

 

CONSELL ESCOLAR:

Equip directiu:

 • Maria Luz Esun Molina ( Cap d’estudis) 
 • Glòria Coll Sabrafin (Secretària)
 • Miquel Cereceda (Director)

Professorat:

 • Joan Carles Alzamora Palacios
 • José Ramón Cerdà Ferrer
 • Milagros Dueñas Tur
 • Joan Ferran Llorens López
 • Ma Carmen Parra Sanchís
 • Silvia Pastor Saco

Pares i mares:

 • Miquel Llabrés Grau (AMIPA)
 • Patricia Mir Sastre
 • Montserrat Robert Garcia

Alumnat:

 • Ferran Burgaya Genovart
 • Sergi Ginard Servera
 • Guillermo Perla y Perla Manga

Personal d’administració i serveis:

 • Catalina Suñer Ferrer

Representant de l’Ajuntament:

 • Apol·lònia Mora Verd