Consell Escolar

CONSELL ESCOLAR:

 • Miquel Cereceda ( Cap d’estudis) 
 • Glòria Coll Sabrafin (Secretària)
 • Mercè Culla Torrens (Directora)

Professorat:

 • Joan Carles Alzamora Palacios
 • José Ramón Cerdà Ferrer
 • Lluc Coll Marí
 • Milagros Dueñas Tur
 • Benet Gallostra Gornés
 • Ferran Jover Comas

Pares i mares:

 • Emilio Tobar Caballero (AMIPA)
 • Miquel Llabrés Grau
 • Irene Martinez Delgado

Alumnat:

 • Maria Font Antón
 • Harpo Joan Alberola
 • Judi Al Abdah Arbash

Personal d’administració i serveis:

 • Catalina Suñer Ferrer

Representant de l’Ajuntament:

 • Apol·lònia Mora Verd